Продукти

Mat Contact

Разредување: вода

Површини: внатрешни

Мешање (пред работа): 2-3 мин

Минимална: + 5 ° C

Сјајност: /

Потрошувачка: 0,2-0,3 kg/m² / 4,6 m²/kg

Време на сушење: 24 часа суво на допир,

Апликација: четка, ваљак.