Продукти

Mat Prime ST

Разредување: вода

Површини: внатрешни

Мешање (пред работа): 2-3 мин

Минимална: + 5 ° C

Сјајност: /

Потрошувачка: 10-12 m² / L, во зависност од површината

Време на сушење: 0,5-2 часа сув контакт, 24 часа сувo

Апликација: четка, ваљак, прскање