Продукти

CLIMATEQ® PRO 180 BLACK

Маса по единица површина 180g / m2

Број на слоеви  - 3

Отпорност на водена пареа - SD вредност 0,02м

Отпорност на пенетрација на вода класа W1

Отпорност на пожар класа Е

Цврстина на истегнување заедно / преку  N/5cm 470/260

Отпорност на кинење заедно / преку N 170/215

Издолжување на Кршење % 75/90

Работен температурен опсег ° C -40 / + 120

УВ отпор miesiąc 4

Отпорност на пенетрација на воздух m3 / (m2xhx50Pa) ≤ 0,02

Стандардни димензии 1,5x50м