Продукти

CLIMATEQ® PRO RANGE

Маса по единица површина 150  g / m2

Број на слоеви  - 4

Отпорност на водена пареа - SD вредност 0,025м

Отпорност на пенетрација на вода класа W1

Отпорност на пожар класа Е

Цврстина на истегнување заедно / преку N / 5cm 490/370

Отпорност на кинење заедно / преку N 380/400

Издолжување на Кршење % 40/40

Работен температурен опсег ° C -40 / + 100

УВ отпор miesiąc 3

Отпорност на пенетрација на воздух m3 / (m2xhx50Pa) ≤ 0,01

Стандардни димензии 1,5x50м