Ритам Трејд ДОО Скопје е правно лице формирано во 2009 година, со заедничко вложување на Ритам инженеринг- Белград со цел за заеднички настап на регионалниот пазар за трговија со градежни материјали. Интернациолналното искуство и присутност на регионалниот пазар на странскиот партнер со веќе високо изградена позиција го оправдуваат постоечкиот пристап.
Нашите основни цели и стремежи се пред се задоволувањето на се повисокиот критериум на домашните клиенти. Ова пред се се должи на фактот што Ритам Трејд ДОО Скопје, се стреми да го достигне врвот во секторот на сува градба во Република Македонија што е неизбежна последица на квалитетот и реномето на производите од неговиот асортиман.
За нас квалитетот на материјалите и изведбата се императив кој налага неизбежно и постојаното вложување во професионалната надградба на вработените као и натамошно проширување на асортиманот со врвни светски брендови.
Обезбедувањето на постојан и стручен сервис за клиентите јасно укажува на нашата насоченост кон купувачот со што се овозможува ззадоволување на сите негови со право се поголеми барања и очекувања.
Постојаното вложување во персонал, објекти и опрема нè претставуваат како сигурен партнер на домашниот пазар.