lexan1

 

 

 

LEXAN - Лексан е поликарбонатна плоча која допринесува за заштеда на енергија и има одлични механички карактеристики. Идеален материјал за застаклување како и замена на постоечки застаклени површини. Има широко поле на примена од зимски бавчи преку лични настрешници и пластеници се до трговски центри, спортски стадиони, базени....

 

Правила за вградување лексан плочи
1.    Поставувањето на Лексанот со еднострана УВ заштита да се врши така што заштитната фолија да биде од горна страна.
2.    Поставувањето на лексанот да биде така што ребрата да бидат поставени во правец на нагибот мин 5%
3.    Растојанието на носачите за лексан 10мм да биде максимум 70 цм
4.    Доколку лексанот се монтира во полукруг мин полупречник се пресметува кога дебелината на лексанот се множи со 175
5.    Отворите за штрафови на лексанот да бидат 4-5 мм поголеми од дебелината на штрафовите.
6.    Лексанот никогаш да не лежи на метал,помегу секогаш да се става гума или друг изолационен материјал.
7.    Како пратечки материјал никогаш да не се става ПВЦ материјал
8.    За затварање на лексанот на долниот крај да се користи анти даст филтер трака и поликарбонатен ЛПУ профил.
9.    За затварање на лексанот на повисокиот крај да се користи анти даст трака и поликарбонатен ЛПУ профил.
10.  Лексанот да не се чисти со остри предмети или хемиски средства.

Повеке инфо на следниот линк
http://www.bm-ritam.co.rs/systems.php?mod=systems&id=11
http://www.sabic-ip.com

  • lexan2
  • lexan3
  • lexan4
  • lexan5
  • lexan6
  • lexan7