Loading…

  • БОЈА ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ Потрошувачка: Потрошувачката на SILAKRILA Pro Plus е 0,2 m2/kg до 0,3 m2/

    SILAKRIL PRO PLUS

  • Подготовка и нанесување: Површината на која се нанесува бојата мора да б

    SILAKRIL U

  • Подготовка и нанесување: Пред употреба, потребно е да се измеша масата и

    ULTRA NATURA