FIBRANgeo B

Категорија
FIBRANgeo B-030
Ширина Должина Густина Пакување на палета Палета
[mm] [mm] [m3] [m3]
600 1200 0.36 10 3.6
600 1200 0.36 10 3.6
600 1200 0.3456 10 3.456
FIBRANgeo B-040
Ширина Должина Густина Пакување на палета Палета
[mm] [mm] [m3] [m3]
600 1200 0.3456 10 3.456
600 1200 0.36 10 3.6
600 1200 0.36 10 3.6
FIBRANgeo B-050
Ширина Должина Густина Пакување на палета Палета
[mm] [mm] [m3] [m3]
600 1200 0.36 10 3.6
FIBRANgeo B-057
Ширина Должина Густина Пакување на палета Палета
[mm] [mm] [m3] [m3]
600 1200 0.288 12 3.456

Бренд

Technogips Pro

Провери ја цената на производот

Исконтактирајте не за детали!