SX

Потрошувачка: SX 1.5R е 2,0-2,5 kg/m2, SX 2R е 2,5-3,0 kg/m2, SX 1,5K е 2,0-2,5 kg/m2, SX 2K е 2,5-3,0 kg/m2.

Пакување: Пластични кофи со капаци од 25 кг.

Складирање: Внатрешно, во затворено и неоштетено оригинално пакување на температура од +5°C до +35°C. Заштитете од замрзнување.

Рок на траење: Дванаесет месеци во оригиналното затворено и неоштетено пакување и под соодветни услови за складирање.

Категорија

Бренд

Silex

Провери ја цената на производот

Исконтактирајте не за детали!